İK VİZYONUMUZ

Yetenekli, şirketine bağlı, Milano Cake değerlerini benimsemiş verimli bir iş gücüne sahip ve şirketine bağlı olmak.

İK MİSYONUMUZ

Hedeflerimiz ile uyumlu olarak çağın gerekliliklerini benimsemiş, İnsan Kaynakları uygulamalarının hayata geçirilmesini, etkinlik ve verimliliği sağlayacak yapılanma ve iş süreçlerinin uygulanmasını sağlamak.

İK STRATEJİ

Milano Cake’in stratejik hedeflerine ulaşması ve sektördeki liderliğini sürdürebilmesi için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, güvenilir, hızlı hareket eden organizasyonel yapıyı sağlamak, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemi kurmaktır.

İK POLİTİKA

«Çalışanlarımız her şeyden önemlidir.» anlayışından yola çıkarak;

• Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip, potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.

• Müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, atamalar ile kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmektir.

Menü